Skip to main content

Data-gedreven inzichten in de conditie van daken

De kracht van het systeem is schaalbaar voor kleine en grote, bestaande en nieuwe daken. Per dak wordt in een dashboard een overzicht gegeven van het temperatuurverloop per sensor unit. Data-gedreven dakonderhoud, dankzij IoT, AI en machine learning oplossingen.

Onnodige periodieke dakinspecties zijn verleden tijd

Als één van de modellen onregelmatigheden in temperatuurverloop signaleert, geeft het een alarm af. Bij een alarm kunnen we de beheerders op de hoogte brengen. Tegelijkertijd worden de meetintervallen van de sensoren in dat dak verkort en verzamelen we meer data. Op basis van automatische data-analyse en slimme algoritmes, monitort de software dakprestaties en detecteert het gebreken.

In overleg met de beheerders nemen we besluiten over eventuele vervolgstappen. Ondersteund door inzichten vanuit de data.

Overzichtelijke data-visualisatie
om snel te kunnen schakelen

Scatterplots

De scatterplot is een visuele weergave van het verband tussen de onder- en boventemperatuur. We berekenen lijnen om alle metingen zo goed mogelijk inzichtelijk te maken.

Hoe steiler de lijn, hoe warmer de ondertemperatuur wordt bij een toenemende boventemperatuur. Dit is geen goed teken en kan een indicatie van een gebrek zijn. Het betekent dat de isolatie minder goed werkt: als het temperatuurverschil klein is, doet het isolatiemateriaal niet zo goed z’n werk. Een vlakke lijn geeft aan dat het isolatiemateriaal goed isoleert. De temperatuur kan boven erg hoog zijn, maar beïnvloedt de ondertemperatuur niet tot nauwelijks. De verschillen tussen de boven- en ondertemperatuur zijn groot omdat de isolatie de warmte van boven niet doorlaat waardoor de ondertemperatuur niet mee opwarmt.

Distributies

De distributies laten zien hoe vaak een bepaalde temperatuur voorkomt en hoe de temperatuurmeting per sensor unit verdeeld is, oftewel hoe waarschijnlijk het is dat een bepaalde waarde voorkomt. De grafiek visualiseert hoe vaak een bepaalde temperatuur per sensor unit gemeten is; hoe breder de viool, hoe waarschijnlijker het is dat een temperatuur gemeten wordt.

Door distributies met elkaar te vergelijken, kunnen we verschillen tussen sensoren laagdrempelig zichtbaar maken. Wanneer de gemiddelde temperatuurverschillen ver uiteen lopen, kan dat het gevolg van een gebrek zijn. Bij deze waarneming verkort het algoritme de meetintervallen, zodat de sensor units meer data verzamelen en wij een gedetailleerder overzicht krijgen. Zo kunnen we data-gedreven beslissingen maken, voeren we onderhoud op het juiste moment uit en zijn periodieke inspecties verleden tijd.

Just-in-time onderhoud, hiermee voorkomen we gevolgschade.

De accu’s in de sensoren gaan tot wel 10 jaar mee

De accu willen we zoveel mogelijk sparen om de levensduur te verlengen. Onze software en techniek maken het mogelijk om de meetintervallen te verlengen én te verkorten. We detecteren gebreken met zo min mogelijk data.

Continue dakbewaking

Dankzij het dashboard heeft u altijd de verdeling van de gemeten temperaturen in beeld. Hierdoor kunnen we beheerders niet alleen alarmeren, maar ook inzicht geven in wat er op het dak gebeurt. Met deze grafieken kunt u bijvoorbeeld sensor units en daken met elkaar laten vergelijken.

Lagere onderhoudskosten en CO2-uitstoot door minder reisbewegingen

Geen periodieke inspecties meer, alleen als het nodig is gaan wij het dak op. Minder inspecties betekent natuurlijk lagere onderhoudskosten. Ook verlaagt u de CO2-uitstoot omdat we alleen nog in de auto stappen als er écht iets aan de hand is.

Beheer uw daken met Roofolution

Snel schakelen? info@roofolution.nl

  • Optimaal inzicht in de conditie van daken
  • Werking van (dak) isolatiewaarde inzichtelijk
  • Just-in-time onderhoud, hiermee voorkomen we gevolgschade
  • Geen onnodige (fysieke) periodieke inspecties
  • Continue dakbewaking
  • Lagere onderhoudskosten en CO2-uitstoot door minder reisbewegingen